Årlig energislutanvändning Ekerö

URL: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/86480

Från sammanfattningen av detta datamängd

Slutanvändning (MWh) efter förbrukarkategori, bränsletyp och år. Statistikansvarig myndighet är Statens energimyndighet.

Källa: Årlig energislutanvändning per förbrukarkategori och bränsletyp, Ekerö

Inga vyer har skapats för resursen.

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad okänd
Skapad okänd
Format okänd
Licens CC-BY (Creative Commons Attribution)
Licens
Dokumentation
Status Fullständig
Följer standard Ja
Standardversion
Geokodad Nej
Jag samtycker att denna datakälla kommer att publiceras som öppna data Ja.
Generera CSV-fil Nej
Alias
Schema
Validation options
Validation status
Validation timestamp