Årlig fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning per produktionssätt och bränsletyp, Ekerö

Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh) efter produktionssätt, bränsletyp och år. Statistikansvarig myndighet är Statens energimyndighet.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Språk Svenska
Målsida scb.se
Plats Ekero
Tidsperiod start 01-01-2009
Tema Energi
Ägarens e-post helena.rehn@scb.se
Kontaktperson Helena Rehn
Telefon 00460104796642
Ursprungsland Sverige
Uppdateringsfrekvens Årligen
Skapad April 22, 2020, 15:08 (CEST)
Senast uppdaterad April 22, 2020, 15:08 (CEST)