Badplatser i Järfälla

Datamängden ”badplatser” omfattar badplatser på allmän plats utomhus som är fri att användas för allmänheten, kostnadsfritt. Det gäller t.ex.: strandbad, klippbad, bryggbad, utomhuspool och plaskdamm. Datamängden innehåller information om t.ex. namn, plats, kontaktinformation och bilder. Det kan även finnas kompletterande information om huruvida badplatsen är anpassad för rullstolsburna.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Språk Svenska
Målsida https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/idrottochmotion/badplatser.4.640dac6b1300db73e7c800015282.html
Plats Jarfalla
Tema Utbildning, kultur och sport
Ägarens e-post innovation@jarfalla.se
Kontaktperson Jenny Ångman
Ursprungsland Sverige
Postnummer och adress 17780
Utfärdandedatum 03-07-2020
Uppdateringsfrekvens Oregelbunden
Skapad Juli 3, 2020, 13:59 (CEST)
Senast uppdaterad Juli 3, 2020, 14:05 (CEST)