Laddstationer och laddpunkter för elfordon i Stockholmsområdet (pilot)

Detta är en sammanslagning av alla publicerade datamängder i Stockholmsområdet, och görs tillfälligt under ÖDIS-projektets gång fram till 2020-12-31. Datamängden innehåller laddstationer och laddpunkter (även kallat laddstolpar) som ägs av kommuner och som kan användas för laddning av elfordon. Innehållet är begränsat till stationer och punkter som inte byggts i samverkan med en etablerad tillhandahållare av laddinfrastruktur (som t.ex. Clever, InCharge eller Charge & Go), data om dessa publiceras av den parten separat. Denna öppna data aggregeras på laddinfra.se där data från många källor samlas på nationell nivå.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Språk Svenska
Tema Transport
Kontaktperson Storsthlm
Uppdateringsfrekvens Oregelbunden
Har version http://www.laddinfra.se/
Skapad Maj 22, 2020, 10:55 (CEST)
Senast uppdaterad Juli 3, 2020, 13:05 (CEST)