Laddstationer och laddpunkter för elfordon i Sundbyberg

Datamängden innehåller laddstationer och laddpunkter (även kallat laddstolpar) som ägs av kommunen och som kan användas för laddning av elfordon. Innehållet är begränsat till stationer och punkter som inte byggts i samverkan med en etablerad tillhandahållare av laddinfrastruktur (som t.ex. Clever, InCharge eller Charge & Go), data om dessa publiceras av den parten separat. Denna öppna data aggregeras på laddinfra.se där data från många källor samlas på nationell nivå.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Språk Svenska
Målsida https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/laddstationer.html
Plats Sundbyberg
Tema Transport
Kontaktperson Servicecenter
Ursprungsland Sverige
Utfärdandedatum 09-12-2019
Uppdateringsfrekvens Oregelbunden
Har version Aggregerade data om laddstationer och punkter finns hos http://www.laddinfra.se/
Skapad Oktober 11, 2019, 08:10 (CEST)
Senast uppdaterad Oktober 1, 2020, 13:10 (CEST)