Teman: Miljö

Filtrera resultat
  • Kvävedioxid

    Visar årsmedelhalt av Kvävedioxid (NO2), på Lidingö från 1997 till 2013.
  • Radonmätning

    Innehåller fastighet, adress, hustyp, senaste mätning samt årsmedel för 2013.
Du kan också komma åt katalogen (API-dokumentation).